Simpozion

CETATEAN ROMAN - CETATEAN EUROPEAN

septembrie-decembrie 2013

 OBIECTIVE:

-        formarea de prietenii şi conexiuni între elevii diferitelor grupuri școlare;

-        promovarea documentelor uropene și naționale în domeniul educației permanente;

-        realizarea unor colaborări instituţionale la nivelul şcolilor;

-        identificarea unor moduri originale de cunoaştere şi integrare a românilor în spațiul european;

-        identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre popoarele Europei;

-        cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au cetățenii europeni indiferent de naționalitate;

-        demonstrarea de către elevi şi cadre didactice, prin materialele realizate, a modului în care acceptă diferenţele dintre oameni, într-o societate caracterizată prin democraţie şi toleranţă.

Grupul ţintă: elevii claselor I – XII, cadre didactice

Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, prietenii acestora, profesori, diriginţi,comunitatea  

Locul desfăşurării activităţilor :  Scoala Gimnaziala "Principele Radu" Adjud, Vrancea

 

COORDONATORI DE PROIECT:

Director, prof. Armencea Mihaela

 

COORDONATORI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR PARTENERE: 

-        prof. Zaharia Vasilica, inspector școlar general 

-        prof. Graur Robert, inspector activităţi educative 

-        prof. Lefter Aurora, inspector școlar învățământ special 

-        prof. Neagu Aurelia, director CCD Focșani

-        prof. Oloeriu Gabriela, inspector învățământ primar 

-        prof. Valea Tatiana, Biblioteca Municipală Adjud

-        Gheorghe A. Stroia (Adjud) - membru corespondent al Academei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA) 

PARTENERI

-        Institutul European din România 

-        Biblioteca Municipală Adjud 

-        Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” Focșani 

-        Școala Gimnazială Vânători 

-        Liceul „Emil Botta” Adjud 

-        Primăria Adjud

-        Revista „Armonii culturale” 

ORGANIZATOR:

-        Şcoala Gimnazială „Principele Radu” Adjud, jud.  Vrancea, România 

REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE LA SIMPOZIONUL JUDEȚEAN 

 „Cetățean român într-o lume europeană:

        Formularul de înscriere şi acordul partenerial vor fi completate de către profesorul coordonator şi expediate pe adresele: anirodg@yahoo.com sau  biancarosu77@yahoo.com până la data de 20 noiembrie 2013.

Lucrările cadrelor didactice vor constitui material științific pentru o carte cu ISBN care va putea fi achiziționată ulterior doar la cerere.

       Toate lucrările vor fi trimise pânâ la data de 22 noiembrie 2013 pe adresele: anirodg@yahoo.com sau biancarosu77@yahool.com  .