,, COPIII DE AZI, ARTIȘTII DE MÂINE’’

 

CONCURS JUDETEAN

 

 

Data/perioada de desfăşurare: martie - aprilie 2016
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ”Principele Radu”, Adjud

Responsabili:

Director, prof. Armencea Mihaela

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: diplome cu premii, expoziție cu lucrările elevilor.

 

ARGUMENT:
      Concursul ,, Copiii de azi, artiştii de mâine” urmăreşte cultivarea talentului artistic -literar şi plastic al elevilor şi încurajarea acestora în încercările lor artistice. Atât scrisul, cât şi artele vizuale sunt o formă importantă de comunicare în societatea contemporană, însă elevii trebuie să aibă un scop pentru a crea, să-şi găsească vocea proprie ca artişti şi să devină observatori mai activi ai realităţii.

SCOPUL PROIECTULUI:

       Atât concursul de creaţii plastice şi literare, cât şi cel de reviste şcolare, vizează valorificarea şi promovarea experienţelor pozitive, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie, atât al tinerilor, cât şi al celor adulţi. Lucrul cel mai important în proiectul propus de noi este cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii. stimularea, înţelegerea,  interpretarea, creativitatea şi pasiunea pentru lectură prin activităţi şcolare şi extraşcolare de către cadre didactice şi  preşcolari, elevii de gimnaziu şi de liceu, în parteneriat – model de bună practică.

OBIECTIVE SPECIFICE:

GRUPUL ŢINTĂ:

Beneficiari direcţi: preșcolari și școlari ai claselor I - XII                  

 Beneficiari indirecţi:

a) vizitatori ai site-ului școlii                                  

b)Părinţii elevilor implicaţi in proiect.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 

EVALUARE:

          Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din profesori de specialitate, care vor urmări originalitatea lucrărilor, creativitatea elevilor, respectarea tematicii, coerenţa, ortografia şi vocabularul utilizat.

 

SECŢIUNI:

A). CREAŢIE LITERARĂ

B). CREAŢIE PLASTICĂ

C). REVISTE ŞCOLARE

REGULAMENT DE PARTICIPARE:  

A). Pentru secţiunea creaţii literare:

 

B). Pentru secţiunea creaţii plastice:

Notă! Materialele nu se returnează!

Materialele vor fi trimise prin poştă pe adresa Şcolii Gimnaziale ,,Principele Radu, Adjud, Str. T. Vladimirescu., nr. 7A, cod 625100, Vrancea, cu menţiunea Pentru concursul ,, Copiii de azi, artiştii de mâine”, iar creaţiile literare vor fi trimise online pe adresa de email a persoanelor de contact până la data de 31 mai 2016.

Nu se percepe taxă de participare.

           

C). Pentru secţiunea reviste şcolare

-          valoarea instructiv-educativă a conţinutului;

-          bogăţia şi varietatea materialului editat, calitatea exprimării, respectarea normelor lingvistice, creativitatea, originalitatea ;

-          folosirea diacriticelor, estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea şi originalitatea tehnoredactării ;

-          elementele de tipar (calitate, mărime, color).

 

 

NOTĂ:

 

Resurse :

-          Umane : preşcolari, școlari, cadre didactice, părinţi , specialişti din diverse domenii, colaboratori ocazionali sau permanenți

-          Materiale:
• Cărți, , imagini,  documente specifice temei.
• Materiale şi ustensile specifice educaţiei plastice.
• Albume, auxiliare, CD-uri, casete audio, retroproiector, diplome pentru cadrele didactice şi copii.
 Finaciare:
• Autofinanțare

-           

REZULTATE SCONTATE :
• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă.
• Realizarea unor expoziţii-concurs cu lucrări realizate.
• Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul proiectului.
• Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare.
• Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor.
•  Va crește atractivitatea școlii în comunitate.
• Va crește gradul de implicare a părinților în viața școlii.
• Se vor consolida parteneriatele cu instituțiile educaționale.
• Realizarea de materiale educaționale:
@ albume tematice ;
@ ghiduri de bune practici ;
@ CD-uri ;
@ expoziții tematice ;
@ auxiliare didactice.

               

DISEMINARE

     Rezultatele concursului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților la proiect, în cadrul consiliului profesoral, instituțiilor similare, opiniei publice, comunității  prin diferite mijloace de comunicare: didactic.ro, referate, comunicări, articole în presă/reviste de specialitate, expoziții tematice,

 

COORDONATORI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR PARTENERE:

-          Prof. Zaharia Vasilica, inspector școlar general

-          Prof. Oprea Marilena, inspector activităţi educative

-          Prof. Lefter Aurora, inspector școlar învățământ special

-          Prof. Neagu Aurelia, director CCD Focșani

-          Prof. Chelariu Silvia, inspector limba si literatura română

-          Prof. Oloeriu Gabriela, inspector învățământ primar

-          Prof. Liliana Jeny MIHAI

-          Prof. Valea Tatiana, Biblioteca Municipală Adjud

-          Prof. Cherciu Ioana, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” Focșani

-          Gheorghe A. Stroia (Adjud) - membru corespondent al Academei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA)

-          Stoian Lăcrămioara, Școala Gimnazială Vânători

 

   PARTENERI:

-          Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

-          Casa Corpului Didactic Focșani, Vrancea

-          C.J.R.A.E. VRANCEA

-          Biblioteca Municipală Adjud

-          Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” Focșani

-          Primăria Adjud

-          Revista „Armonii culturale”